KupBilecik.com uses cookies according to the settings of your web browser.
Dwoje na huśtawce

Dwoje na huśtawce

Magdalena Górska i Michał Maciejewski

category
3
events
Average rating: <b>4.56</b> out of 5
Average rating: 4.56 / 5
Do you like it here?
Share it with others...
   
Zapraszamy na pierwszą premierę Teatru Ognisko. Roz­po­czy­namy insce­ni­za­cją sztuki W. Gibsona "Dwoje na huś­tawce" w reżyserii Adama Wojtyszki, w wykonaniu Magdaleny Górskiej i Michała Maciejewskiego. Główne tematy, wokół któ­rych spla­tają się losy dwójki boha­te­rów, to poczu­cie osa­mot­nie­nia, tęsk­nota do bli­sko­ści i poszu­ki­wa­nie har­mo­nii w rela­cji z dru­gim człowiekiem. Pro­blemy, pyta­nia i dyle­maty, które wyła­niają się z tego dra­matu są istotne w dzi­siej­szym świe­cie i na roz­ma­ite spo­soby doty­kają wszyst­kich ludzi. W poszu­ki­wa­niu wła­ści­wej drogi każdy z nas znaj­duje roz­wią­za­nia i podej­muje wła­sne decy­zje. Zapra­szamy wszyst­kich na pierw­szy spek­takl i roz­mowy po nim. Teatr jest prze­cież miej­scem, w któ­rym jako bar­dzo mło­dzi ludzie uczy­li­śmy się myśleć i wyra­żać uczu­cia. Dziś chcemy pójść tą samą drogą, bo cią­gle czu­jemy się zagubieni.
February 20, 2019
7:00 PM

Dwoje na huśtawce - romantyczny spektakl komediowy

Prices:
od 80 do 110 PLN
April 8, 2019
7:00 PM

Obsada: Anna Dereszowska, Mikołaj Roznerski

Prices:
od 59 do 100 PLN
April 9, 2019
5:30 PM

Obsada: Anna Dereszowska, Mikołaj Roznerski

Prices:
od 70 do 110 PLN
Dwoje na huśtawce - videos and images
Foto #1 - Dwoje na huśtawce
Foto #2 - Dwoje na huśtawce
Foto #3 - Dwoje na huśtawce
Foto #4 - Dwoje na huśtawce
Foto #5 - Dwoje na huśtawce
Latest comments and opinions from our clients
December 15, 2014
Rating: 5 out of 5
pl
Małgosia and wrote:
"Gratuluję udanej gry aktorskiej i pokazania wielu poziomów emocjonalności. Polecam takie sztuki obejrzeć i następnie dyskutować. Oby więcej takich kampanii społecznych. Bardzo mi się podobało! I to co ważne- nie wróżę żadnemu związkowi szczęścia i wielu lat bez szczerości od samego początku. "
December 13, 2014
Rating: 5 out of 5
pl
Małgosia and wrote:
"Gratuluję udanej gry aktorskiej i pokazania wielu poziomów emocjonalności. Polecam takie sztuki obejrzeć i następnie dyskutować. Oby więcej takich kampanii społecznych. Bardzo mi się podobało! Związek nieoparty na szczerości, nie uda się.."
November 24, 2014
Rating: 5 out of 5
pl
Kasia and wrote:
"Sztuką jest zagrać we dwoje spektakl tak, żeby przez półtorej godziny przykuć uwagę widza. Aktorom Teatru Ognisko udała się ta sztuka :) dużo refleksji w czasie trwania spektaklu i dużo po nim. Mój syn gimnazjalista zafascynowany teatrem, miał po przedstawieniu dużo do powiedzenia. Podobało się nam bardzo i niezgadzamy się na nieczułość!"
November 22, 2014
Rating: 5 out of 5
pl
Ania and wrote:
"Byłyśmy we cztery i nie miało żadnego znaczenia, że dwie mężatki i dwie rozwódki. To nie ma nic do rzeczy każda widziała spektakl jako kobieta. Tematyka sztuki ponadczasowa, ludzie się kochają, rozstają, schodzą, kłócą i przytulają. A jak będzie w związku, czy miłość przetrwa ? Trzeba ze sobą rozmawiać, trzeba się szanować, dbać o tę drugą osobę i trzeba wiedzieć, czego chcemy, do czego dążymy. Niektórzy się w tym pogubili jak Jerry. Polecamy spektakl, jesteśmy zadowolone :)"
November 2, 2014
Rating: 5 out of 5
pl
Zgaga and wrote:
"A mnie bohater wydaje się bardzo bliski. Niestety! Nie życzę żadnej kobiecie spotkać na swojej drodze takiego typa. Ja miałam to nieszczęście. A Gizela - taka głupia jak ja.... Aktorom jednak dziękuję!! Obejrzałam z dystansu kawałek własnego życia."
October 24, 2014
Rating: 1 out of 5
pl
basia and wrote:
"Odbiór sztuki utrudniony, żeby nie powiedzieć uniemożliwiony, przez dramatyczną, wręcz karykaturalną grę aktora. "
March 31, 2014
Rating: 5 out of 5
pl
Kasia and wrote:
"Świetny spektakl, któy nawet znieczulonych zmusi do zastanowienia sie nad sobą, nad związkiem, nad relacjami. Dyskusja po spektaklu jest świetnym dodatkiem pogłębiającym odbiór spektaklu. Brawo dla Dwójki Aktorów, którzy rewelacyjnie oddali specyfikę swoich postaci. Gorąco polecam, nie tylko parom ale każdemu:) Nie bójmy się okazywać uczucia i emocje :)"
October 24, 2013
Rating: 5 out of 5
pl
Marek and wrote:
"Nie byłem w teatrze od dawna. Tym razem poszedłem towarzysko. I teraz mam kupę myśli o moim zwichniętym małżeństwie. Zdenerwował mnie ten Jerry. Strasznie do mnie podobny."
September 25, 2013
Rating: 5 out of 5
pl
kasia and wrote:
"Doskonały spektakl dla małżeństw, które przeżywają kryzys, które chcą pracować nad relacjami, które mają długi staż, ale niekoniecznie ich związek jest doskonały, dla par, które są na początku wspólnej drogi. Doskonały pomysł na rozmowę po spektaklu."